Kwaliteit

Cliëntmanagers

Voorafgaand aan de start zorg brengen onze cliëntmanagers naast de hulpvraag, ook de problematiek, de achtergrond en eventuele risico’s in kaart. Een goede start is het halve werk. We hebben geen wachttijden en kunnen dus snelle start garanderen.

Begeleiders

Onze ambulant begeleiders hebben HBO werk- en denkniveau en daarnaast veel levenservaring én werkervaring. Hun expertise past specifiek bij de problematiek van cliënt. De begeleiders wonen in de regio waar ze werken, dus zijn ‘dichtbij’ en vertrouwd met omgeving. We werken altijd op basis van duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en het 4-ogen principe.

Expertise Team (TANKers)

Onze TANKers, onder supervisie van een psycholoog, toetsen en bewaken de inhoudelijke kwaliteit van zorg. Zij geven gevraagde en ongevraagde inhoudelijke coaching aan de begeleiders en worden altijd betrokken als er sprake is van risicovolle of complexe situaties.

Samenwerking

In het belang van goede en verantwoorde zorg zoeken wij de samenwerking op met ons netwerk, verschillende organisaties en ketenpartners waarin we elkaar ondersteunen, aanvullen, aanspreken en taken en verantwoordelijkheden delen. ZorgPlus maakt gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.

ZorgPlus is lid van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. Het EFP brengt de kennis en kunde van wetenschappers, professionals en bestuurders binnen het veld van de forensische zorg bij elkaar. Het EFP zorgt voor resultaten, bundelt krachten, bevordert (internationale) samenwerking, maakt bestaande kennis breed toegankelijk en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe methoden en initiatieven, gericht op het verhogen van de kwaliteit van de forensische zorg.

Kwaliteitsbeheersysteem

ZorgPlus beschikt over een kwaliteitsbeheersysteem dat getoetst is door KIWA NV. Op basis van die toetsing mogen wij een goedgekeurd kwaliteitscertificaat voeren. Klik hier voor het ISO 9001 certificaat.

Cliënttevredenheid

ZorgPlus meet gedurende het hele jaar de tevredenheid en ervaringen van haar cliënten. Klik hier voor de rapportage van het cliënttevredenheidsonderzoek over 2022.