Kwaliteit

Intaker (kiXtarters)

Onze KiXtarters zijn de startmotoren van elk traject. Voorafgaand aan de start zorg brengen zij de hulpvraag, de problematiek, de achtergrond en eventuele risico’s in kaart. Klaar om te starten?

Begeleiders

Bij ZorgPlus vind je geen gewone begeleiders, maar gepassioneerde professionals met hbo-kracht, een indrukwekkende expertise en levenslessen die het verschil maken. De begeleiders wonen in de regio waar ze werken, dus zijn ‘dichtbij’ en vertrouwd met omgeving. Met duo-schap leveren we continuiteit van zorg vanuit een vier-ogen principe.

Expertiseteam (TANKers)

Ons expertiseteam toetst de kwaliteit van zorg, coacht, inspireert en zorgt voor onderlinge kruisbestuiving.

Samenwerking

Isolatie? Niet bij ons! Wij zijn overtuigd van de kracht van samenwerking – of het nu gaat om het netwerk van de cliënt, relevante voorzieningen of ketenpartners. Elk speelt zijn eigen cruciale rol, van wonen tot relaties, allemaal met één focus: goede zorg voor cliënten en veiligheid van begeleiders.

Verwijsindex

ZorgPlus maakt gebruik van de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

ZorgPlus is lid van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. Het EFP zorgt voor resultaten, bundelt krachten, bevordert (internationale) samenwerking, maakt bestaande kennis breed toegankelijk en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe methoden en initiatieven, gericht op het verhogen van de kwaliteit van de forensische zorg.

Kwaliteitsbeheersysteem

ZorgPlus beschikt over een kwaliteitsbeheer- systeem dat getoetst is door KIWA NV. Op basis van die toetsing mogen wij een goedgekeurd kwaliteitscertificaat voeren. Klik hier voor het ISO 9001 certificaat.

Cliënttevredenheid

ZorgPlus meet gedurende het hele jaar de tevredenheid en ervaringen van haar cliënten. Klik hier voor de rapportage van het cliënt- tevredenheidsonderzoek over 2022.