BatZ GGZ is een startende organisatie die gespecialiseerde behandeling in de thuissituatie biedt aan (jong)volwassenen met (complexe) psychiatrische problematiek, waarbij ook sprake mag zijn van een verslaving, verstandelijke beperking, persoonlijkheidsstoornis, agressieproblematiek en/of suïcidaliteit (dubbel en triple diagnoses).

Ons DNA

We werken vanuit eenzelfde visie als ZorgPlus GGZ en zijn koersvast, waarbij we onze basisprincipes vasthouden en uitdragen. We bieden dit zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënten, samen met hun netwerk en ketenpartners. Geen traditionele hiërarchie en zonder een verstikkend organogram, maar juist gedreven vanuit horizontale samenwerking, betrokkenheid, passie en gezond boerenverstand. We werken, indien nodig, effectief samen met de ambulante begeleiding van ZorgPlus in dezelfde jas. We werken op basis van vertrouwen waarbij professionals binden en boeien en het kunnen doorgroeien belangrijk zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit cliënten ten goede komt. Kwaliteit van zorg is onze drijfveer, waarin we nooit concessies doen, zowel voor als achter de schermen. Op deze wijze hebben we ons ontwikkeld tot een lerende en succesvolle organisatie met een eigen(wijs) DNA en sterke visie.

Visie

Iedereen is welkom ongeacht zijn of haar problematiek, we hebben geen contra-indicaties. Cliënten hebben een vaste behandelaar. We vinden een vertrouwensband op basis van een ‘klik’ essentieel en selecteren professionals die naast autonoom ook een expert in samenwerking zijn. Zij vormen een sterk, ervaren en deskundig team dat in staat is door middel van behandeling te zorgen voor herstel op meerdere levensgebieden richting een betere kwaliteit van leven. Door samen te werken, heldere afspraken te maken en korte lijnen te houden, minimaliseren we protocollen en overlegvormen. Zo borgen we een hoge mate van effectiviteit, zorgvuldigheid en kunnen we goed (be)handelen in het belang van cliënten. We tonen lef in wat we doen, zijn oplossingsgericht en zien een uitdaging in complexe situaties. We gaan risico’s niet uit de weg, maar veiligheid staat voorop!

Voor meer informatie www.batzggz.com