Aanmelden

Werkgebied

Wij zijn werkzaam in de regio’s Centraal Gelderland, Noord Gelderland, Rivierenland, Foodvalley, Rijk van Nijmegen, Noord Oost Brabant, Achterhoek en Twente.

Indicatie

Om begeleiding te kunnen bieden is een geldige indicatie nodig vanuit één van de onderstaande domeinen:

  • Wmo (gemeente);
  • Forensisch (Ministerie van Veiligheid en Justitie);
  • Wlz (CIZ);

Indien gewenst kunnen onze kiXtarters ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie.
Daarnaast bieden zorgkantoren (financiering via wlz) ook cliëntondersteuning, wil je hiervan gebruik maken neem dan contact op met MenzisVGZ of Zilveren Kruis. Ook als je zorg ontvangt gefinancierd vanuit de gemeente (Wmo) kun je gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Neem hiervoor contact op met MEE.

CAK

Bij indicaties vanuit de Wmo en Wlz geldt een verplichte eigen bijdrage via het CAK. De eigen bijdrage CAK voor de Wmo is vanaf 1 januari 2020 voor iedereen maximaal €19 per maand. Inkomen of vermogen tellen niet meer mee bij de berekening van de eigen bijdrage.

Voor aanmelden klik hier of mail naar info@zorgplus.com.

Privacyverklaring

Wij zetten ons in voor het beschermen en respecteren van de privacy van onze cliënten. Onze Privacyverklaring beschrijft de privacyrechten van de cliënt en de stappen die we nemen om de privacy te beschermen. Klik hier voor de Privacyverklaring.