DNA

Het DNA van ZorgPlus GGZ is vanuit de eigen regie toegankelijke ambulante begeleiding bieden aan cliënten met complexe psychiatrische problematiek. We zijn koersvast waarbij we onze basisprincipes vasthouden en uitdragen. We bieden dit in de eigen omgeving van de cliënten, samen met hun netwerk en ketenpartners. Geen traditionele hiërarchie en zonder een verstikkend organogram. Gedreven vanuit horizontale samenwerking, betrokkenheid, passie en gezond boerenverstand. We werken op basis van vertrouwen waarbij professionals binden, boeien en het kunnen doorgroeien belangrijk is. We zijn ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van begeleiding ten goede komt. Kwaliteit van zorg is onze drijfveer waarin we nooit concessies doen, zowel voor als achter de schermen. Op deze wijze hebben we ons ontwikkeld tot een lerende en succesvolle organisatie met een eigen(wijs) DNA en sterke visie.