ZorgPlus en KiSo

Voor wie maken we het verschil?

ZorgPlus is dé specialist in ambulante begeleiding voor volwassenen met complexe psychiatrische vraagstukken. Waar anderen contra-indicaties zien, zien wij mogelijkheden. Onze expertise ligt in het begeleiden van cliënten met meervoudige problematiek zoals psychiatrie, verslaving, LVB, autisme en forensisch. Wij bieden ook begeleiding aan multiproblem gezinnen en zorgmijders (bemoeizorg). Vanuit visie ondersteunen wij cliënten die elders buiten de boot (dreigen) te vallen. Onze forensische zorg wordt aangeboden onder de naam KiSo, onderdeel van ZorgPlus. Daarnaast bieden wij binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) de module ambulante begeleiding als onderdeel van het Modulair Pakket Thuis (MPT). Dit doen wij binnen de sectoren GGZ-W01 t/m 05, VV04 t/m 07 en VG03 t/m 07. ZorgPlus handelt snel, toont lef en gaat risico’s niet uit de weg.

Kwaliteit van Zorg: We Zetten de Toon

Onze kiXtarters beginnen niet zomaar; zij zijn de motor achter elke start en zorgen voor een grondige intake. Bij ZorgPlus vind je geen gewone begeleiders, maar gepassioneerde professionals met hbo-kracht, een indrukwekkende expertise en levenslessen die het verschil maken. Met duo-schap leveren we continuiteit van zorg vanuit een vier-ogen principe. Ons expertiseteam zorgt niet alleen voor kwaliteitstoetsing van begeleiders, maar coacht, inspireert en zorgt voor kruisbestuiving.

Samenwerkingskracht

Isolatie? Niet bij ons! Wij zijn overtuigd van de kracht van samenwerking – of het nu gaat om het netwerk van de cliënt, relevante voorzieningen of ketenpartners. Elk speelt zijn eigen cruciale rol, van wonen tot relaties, allemaal met één focus: goede zorg voor cliënten en veiligheid van begeleiders.