ZorgPlus en KiSo

Wie zijn we?

We zijn een GGZ-instelling die de kwaliteit van zorg voorop stelt. Kwaliteit van zorg is onze ruggengraat waaraan we nooit concessies doen. Op deze wijze ontwikkelen we ons tot een lerende en succesvolle organisatie met een sterke eigen(wijze) visie.

Wat doen we?

We bieden ambulante (specialistische) begeleiding aan volwassenen en ouderen binnen de psychiatrie en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Passend bij onze visie bieden we, ongeacht problematiek, goede en verantwoorde begeleiding met passende expertise. Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden wij specialistische begeleiding. Onze forensische begeleiding wordt geboden onder de naam KiSo; onderdeel van ZorgPlus. Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) bieden wij de module ambulante begeleiding binnen het Modulair Pakket Thuis (MPT). Dit doen wij binnen de sectoren VV04 t/m 07, VG03 t/m 07 en GGZ-W 01 t/m 04.