Expertise

ZorgPlus GGZ richt haar expertise in conform Specialistische GGZ voor cliënten met dubbel- of triple problematiek. 

De expertise ligt bij de volgende problematiek(en):

Ontwikkelingsstoornissen (licht verstandelijke beperking/ADHD/ADD/Autisme Spectrum Stoornissen), Neurocognitieve stoornissen, Psychotische stoornissen, Angst- en Stemmingstoornissen, Trauma en stressor gerelateerde stoornissen (PTSS), Somatische symptoomstoornissen en verwante stoornissen, Middelgerelateerde en andere Verslavingsstoornissen, Obsessief compulsieve stoornissen, Voedings en/of Eetstoornissen, Dissociatieve stoornissen, Slaap- of waakstoornissen, Persoonlijkheids-stoornissen en andere psychische stoornissen of Kwetsbaarheid. Daarnaast kan er sprake zijn van Agressie, Huiselijk Geweld en/of Zorgmijdend en/of Zorgwekkend gedrag.